dismal-science.com

Все про економіку та фінанси
  • Имя:
  • Пароль:

Товарний асортимент та номенклатура

Товарний асортимент - це сукупність асортиментних позицій товарів.

Асортимент можна нарощувати вгору і вниз. Мета нарощування вниз стримування конкурентів, наступ на них, проникнення на ринок.

Товарна номенклатура - це сума асортиментних груп.

Основні поняття маркетингу

Вихідною ідеєю, що лежить в основі маркетингу, є ідея людських потреб, де під терміном "потреба” розуміється відчуття нестачі людиною чого-небудь. Потреби людей різноманітні і складні. Це і фізичні потреби в їжі, одязі, теплі, безпеці, і соціальні потреби в духовній близькості, впливі і прихильності; і особисті потреби в знаннях і самовираженні. Вони є похідними складної природи людини.

Етапи та причини розвитку маркетингу

Виникнення і розвиток маркетингу як теорії та підприємницької практики зумовлені розвитком економічних відносин між суб’єктами господарської діяльності і зростанням продуктивності праці, яке стало наслідком науково-технічного прогресу, широкого застосування машин та обладнання, спеціалізації розподілу праці. Все це спричинило різке зростання кількості товарів, перенасичення ринку, виникнення проблем із збутом продукції.

Сутність маркетингу

Термін "маркетинг" походить від англійського "market" (ринок) і означає діяльність у сфері ринку збуту. Однак маркетинг як система економічної діяльності - більш широке поняття.

Головне в маркетинзі - двосторонній і взаємодоповнюючий підхід. З одного боку, це ретельне і всебічне вивчення ринку, попиту, смаків і потреб, орієнтація на них виробництва, адресність продукції, що випускається. З іншого - активний вплив на ринок та існуючий попит, на формування потреб і запитів покупців.

БЕНЧМАРКІНГ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Бенчмаркінг - це нове модне слово в управлінських колах. В Україні до цього поняття відносяться поки ще насторожено, побоюючись, що поняттям бенчмаркінга прикривається промислова розвідка. Однак, бенчмаркінг не був винайдений вчора чи сьогодні. Бенчмаркінг у тім виді, яким він відомий нам сьогодні, був розроблений у США в сімдесятих роках, але його основні концепції були відомі значно раніш. Дослідження наукових методів організації праці проводив ще Фредерік Тейлор наприкінці дев'ятнадцятого століття.

Методи системи оперативного контролю маркетингу

Основними методами, які використовуються в системі оперативного контролю маркетингу, є наступні: оцінка ступеня задоволення споживачів; аналіз рівня збуту і частки ринку; аналіз витрат і прибутковості.

Розглянемо кожен з цих методів детальніше...
banner 240x80px
banner 240x80px
Відео неділі
videonedeli 200x120px

Популярне & Реклама

тут може бути Ваша реклама!!!

Ми Вконтакті

Хмаринка тегів


Ми ВКонтакті

Опитування

Корисність нашого сайту

Дуже корисний
Середньої корисновсті
Не пригодився